Bảo hiểm OVHC Allianz

18/10/2016 | 1273 lượt xem
1. Hệ thống chăm sóc y tế Úc làm việc như thế nào?
Úc có một hệ thống chăm sóc y tế quốc gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho công dân Úc, công dân New Zealand hoặc người có thị thực thường trú. Phần chính của hệ thống chăm sóc y tế quốc gia được gọi là ‘’Medicare’’. Medicare không chỉ cung cấp chăm sóc sức khỏe chất lượng cao mà còn có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận cho tất cả người dân Úc, thường được cung cấp miễn phí tại các điểm dịch vụ.
Medicare bao gồm lĩnh vực y tế, bệnh viện và chi phí dược phẩm, nhưng không bao gồm chi phí bệnh viện tư nhân, nha khoa, quang học và các dịch vụ tương tự. Medicare không bao gồm hỗ trợ xe cứu thương khẩn cấp hoặc để vận chuyển đến bệnh viện.
Rất là quan trọng khi bạn có một sự hiểu biết tốt về hệ thống chăm sóc y tế Úc, do đó bạn sẽ được điều trị tốt nhất và hiệu quả nhất.
2. OVHC là gì?
Overseas Visitors Health Cover (OVHC) là Bảo hiểm y tế dành cho du khách quốc tế, chi trả cho những chi phí:
Điều trị nội trú:
– Một số loại thuốc theo toa, phụ thuộc vào mức bảo hiểm
– Vận chuyển xe cứu thương khẩn cấp
– Phẫu thuật, cấy ghép các bộ phận giả
– Hồi hương y tế (chỉ được cho phép bới Allianz Global Assistance)
Điều trị ngoại trú (Chỉ dành cho Gói Visitors Plus)
*Xem thêm những điều kiện, điều khoản cụ thể tại đây https://oshcstudents.com.au/wp-content/uploads/2016/01/OVHC-Benefit-Allianz.pdf.
3. Tại sao Du khách nước ngoài cần OVHC? Ai là người cần mua OVHC?

Để được an tâm và giảm thiểu chi phí điều trị y tế ở mức thấp nhất
Úc có một hệ thống bảo hiểm y tế công cộng, được gọi là Medicare, và một hệ thống bệnh viện công, tuy nhiên du khách nước ngoài nói chung không đủ điều kiện cho bảo hiểm Medicare hoặc điều trị miễn phí tại các bệnh viện công cộng *.
Điều này có nghĩa là du khách nước ngoài, những người cần nhập viện hoặc điều trị y tế trong khi họ đang ở Úc sẽ phải trả tiền cho các dịch vụ, và các chi phí khá là đáng kể – trong hầu hết các trường hợp điều trị bệnh viện sẽ có giá hơn $ 1,500 mỗi ngày.

Đáp ứng yêu cầu thị thực
Nếu visa của bạn thuộc điều kiện visa 8501, bạn phải chuẩn bị đầy đủ cho bảo hiểm y tế trong khi bạn đang ở Úc.
Điều kiện thị thực của bạn sẽ được kiểm tra trên Sở Di Trú của Chính phủ Úc và trang web Bảo vệ Biên giới (DIBP). OVHC Allianz đáp ứng được tất cả các yêu cầu DIBP và sẽ thỏa Điều kiện visa 8501.
DIBP đòi hỏi người có thị thực sinh viên để có một loại hình sản phẩm bảo hiểm y tế, được gọi là du học sinh Bảo hiểm y tế (OSHC). Nếu bạn có visa sinh viên, bạn nên đưa ra OSHC hơn OVHC. Thông tin về sản phẩm OSHC Allianz hỗ trợ của toàn cầu là có sẵn ở đây.
Theo điều kiện visa 8501, du khách nước ngoài, người không có OVHC có nguy cơ thị thực của họ bị hủy bỏ.

4. Tôi cần mua OVHC trong bao lâu?
Nếu bạn thuộc điều kiện visa 8501, chính phủ Úc yêu cầu bạn có OVHC liên tục cho toàn bộ thời gian lưu trú của bạn ở Úc.
5. Làm thế nào để tôi mua được OVHC và mua trong bao lâu?
Bạn có thể mua trực tiếp trên website này của chúng tôi hoặc tại đây https://oshcstudents.com.au/visitors-insurance-au/
Bạn có thể chọn thanh toán thường xuyên theo tuần, tháng, quý, sáu tháng một lần hoặc thu hàng năm thông qua thanh toán tự động (ghi nợ trực tiếp) từ thẻ tín dụng của bạn lựa chọn hoặc tài khoản ngân hàng.
Bạn sẽ tiếp tục là một thành viên và có bảo hiểm liên tục trong khi bạn tiếp tục đóng bảo hiểm của bạn.
6. Ai sẽ được bảo hiểm dưới Chính sách OVHC?

Giấy Chứng nhận bảo hiểm sẽ cho biết chính sách mà bạn đã chọn chính sách của bạn có thể là:
Độc thân – chỉ bảo hiểm duy nhất một du khách nước ngoài.
Hai gia đình – bao gồm du khách nước ngoài, và một trong hai người phối ngẫu của người lớn hoặc công nhận đối tác hoặc một hoặc nhiều con hoặc con riêng ở độ tuổi dưới 18 tuổi chưa kết hôn.
Nhiều gia đình – bao gồm các du khách nước ngoài và nhiều hơn một phụ thuộc, mà chỉ có thể bao gồm một người phối ngẫu của người lớn hoặc công nhận đối tác và một hoặc phụ thuộc nhiều hơn trẻ em.

7. Làm thế nào tôi có thể hủy bỏ bảo hiểm của tôi?

Chính sách OVHC thường phải duy trì liên tục nhưng bạn đều có quyền hủy bảo hiểm của bạn khi cần thiết. Nếu bạn đã thanh toán tự động từ tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, các khoản thanh toán sẽ tự động tiếp tục cho đến khi bạn hủy bỏ hợp đồng của bạn hoặc bạn yêu cầu hủy việc thanh toán tự động. Nếu bạn không còn yêu cầu OVHC, chỉ cần thông báo cho chúng tôi hủy bỏ bằng văn bản như sau.

Nếu bảo hiểm y tế của bạn LÀ một điều kiện bắt buộc của thị thực, bạn mẫu hoàn lại tiền và gửi email cho chúng tôi về ovhc@allianz-assistance.com.au. Bạn sẽ cần phải cung cấp lý do hủy và đính kèm các tài liệu có liên quan theo yêu cầu về hình thức.

Nếu bảo hiểm y tế LÀ KHÔNG phải là một điều kiện bắt buộc của thị thực, chỉ cần gửi email cho chúng tôi trên ovhc@allianz-assistance.com.au và cho chúng tôi biết những ngày mà bạn muốn hủy bỏ chính sách của bạn.

8. Tôi rời khỏi nước Úc và OVHC của tôi chưa hết hạn. Tôi có được hoàn lại tiền không?
Có. Bạn có thể gửi đơn để yêu cầu hoàn lại theo tỷ lệ phí bảo hiểm cho phần chưa hết hạn bảo hiểm của bạn nếu:
– Bạn đã trả phí bảo hiểm của bạn và không trở về Úc.
– Bạn đã trả phí bảo hiểm để xin gia hạn thị thực nhưng không được Sở Di Trú và Bảo vệ Biên giới.
– Bạn đã được cấp hộ khẩu thường trú tại Úc.
– Bạn có thể cung cấp bằng chứng về chứng nhận OVHC khác được cung cấp bởi một tổ chức bao gồm khoảng thời gian được tổ chức đó bảo hiểm.
Xin lưu ý:
Hoàn lại tiền được tính trên cơ sở tỷ lệ hàng tháng, với một khoản hoàn lại ít nhất là một tháng.
Nếu bạn đã mua OVHC và hủy ngang Một khoảng thời gian bảo hiểm tối thiểu là 3 tháng được trả nếu bảo hiểm đã được hủy bỏ khi bạn ở Úc. Số tiền mà chúng tôi giữ lại được xử lý như một khoản phí cho quá trình hoàn phí.
Không có thời gian bảo hiểm tối thiểu phải nộp nếu bảo hiểm bị hủy bỏ trước khi đến Úc.
9. Điều gì xảy ra nếu thanh toán tự động của tôi thất bại?
Nếu thanh toán dự kiến từ tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của bạn thất bại, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn về việc sắp xếp khác hoặc có thể rà soát lại tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn bằng cách liên lạc nào tiện nhất theo điều kiện của bạn để hướng dẫn thanh toán. Tuy nhiên, bạn cần phối hợp để đảm bảo việc thanh toán vì phí bảo hiểm không được thanh toán bạn không thể yêu cầu bồi thường và OVHC của bạn sẽ tự động bị hủy bỏ bởi hệ thống của chúng tôi.
Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sẽ duy trì OVHC phù hợp với các yêu cầu của thị thực của mình.
Chính phủ Australia, thông qua Bộ Di Trú và Bảo vệ Biên giới, đòi hỏi tất cả những người có thị thực cư trú tạm thời với điều kiện 8501 duy trì bảo hiểm y tế đầy đủ, chẳng hạn như OVHC, trong suốt quá trình ở Úc.
Theo điều kiện visa 8501, du khách nước ngoài, nếu không duy trì OVHC theo thời gian thị thực sẽ có thể bị hủy thị thực.
10. Tôi có thể nhận được sự trợ giúp ở đâu?
Hãy liên lạc trực tuyến với chúng tôi qua email info@chonbaohiem.com
11. Tôi có thể yêu cầu bồi hoàn bằng cách nào?

Qua đường bưu điện
1. Lấy một mẫu đơn bồi hoàn từ điểm dịch vụ khách hàng của AGA OVHC hoặc tải về và in mẫu đơn từ trang web của chúng tôi.
2. Điền đầy đủ thông tin trên đơn. Vui lòng viết rõ ràng và ký vào đơn, đảm bảo bạn đã viết chính xác số chính sách OVHC của bạn.
3. Đính kèm biên lai của bạn vào đơn.
4. Gửi trực tiếp mẫu đơn, hoá đơn thuế ban đầu và biên lai đến Allianz Global Assistance.
Trường hợp bạn đã thanh toán
Nếu bạn đã trả tiền hóa đơn y tế hoặc hóa đơn bệnh viện, lợi ích của bạn sẽ được hoàn trả bằng đô la Úc theo:
1. Ghi nợ trực tiếp – vào tài khoản ngân hàng Úc mà bạn đã cung cấp; hoặc là
2. Séc Ngân hàng – gửi đường bưu điện đến địa chỉ của bạn mà bạn đã cung cấp trên mẫu yêu cầu của bạn. Hãy đảm bảo rằng địa chỉ bưu điện của bạn chính xác.
Trường hợp bạn chưa thanh toán
Nếu bạn chưa thanh toán hóa đơn y tế hoặc bệnh viện của bạn, bất kỳ các khoản phải nộp sẽ được trả cho các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe (ví dụ bác sĩ hoặc bệnh viện).
Thông tin quan trọng
Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ ‘đồng thanh toán ” phải trả cho nhà cung cấp.
Chúng tôi sẽ nỗ lực để đánh giá yêu cầu bồi hoàn của bạn trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn xin bồi hoàn và tất cả các tài liệu gốc. Nếu chúng tôi cần thêm thông tin, văn bản yêu cầu sẽ được gửi đến bạn trong vòng 10 ngày làm việc.

12. Nếu tôi cần điều trị y tế thì cần làm những gì?

OVHC 24 giờ đường dây nóng: 1800 814 781
Trong trường hợp tình huống y tế hoặc cá nhân, chúng tôi sẽ giúp quý vị:

 • 24 giờ tư vấn y tế và hỗ trợ.
 • 24 giờ hướng dẫn đến một bác sĩ để điều trị y tế.
 • Hướng dẫn đến một luật sư để được tư vấn pháp lý.
 • Dịch vụ phiên dịch.
 • Bất kỳ thông điệp mà cần nhắn cho gia đình hoặc bạn bè của bạn trong trường hợp khẩn cấp.
 • Trong một tình huống y tế khẩn cấp, gọi ba số 0 (000).
 • AGA đã được bổ nhiệm để quản lý tất cả các dịch vụ hỗ trợ. Xin lưu ý rằng việc cung cấp các dịch vụ trợ giúp cho bạn được không được coi là sự chấp thuận của bảo hiểm, trong trường hợp không có bảo hiểm thì không áp dụng cho bạn theo chính sách này.
 • Bác sĩ Đa khoa (lợi ích áp dụng cho gói Visitors Plus)
 • Nếu bạn không ở trong tình trạng y tế khẩn cấp, điểm liên lạc đầu tiên là bác sĩ đa khoa (GP), bác sĩ hoặc / trung tâm y tế địa phương. Bạn có thể sử dụng nhiều dịch vụ tại trung tâm y tế địa phương của bạn. Một số dịch vụ được áp dụng:
  Y học nói chung và chẩn đoán đơn giản.
 • Đánh giá và điều trị các vấn đề sức khỏe và chấn thương.
 • Dịch vụ sơ cứu khi cần thiết.
 • Sức khỏe của phụ nữ và nam giới.
 • Hướng dẫn đến các dịch vụ chuyên khoa.
 • Trong hầu hết các trường hợp, bạn cần hẹn trước với bác sĩ của bạn.
 • Tai nạn và cấp cứu
 • Nhiều bệnh viện có Khoa Tai nạn và cấp cứu 24 giờ. Khoa Tai nạn và cấp cứu chỉ áp dụng cho bạn trong trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn đến Khoa Tai nạn và cấp cứu, y tá sẽ đánh giá nếu bệnh tật hoặc chấn thương của bạn không được coi là một trường hợp khẩn cấp, bạn cần phải chờ bác sĩ khá lâu.

Điều trị tại Bệnh viện
Nếu bạn đã được nhận vào điều trị cấp cứu, liên hệ với AGA ngay số 1800 814 781. Nếu bạn được giới thiệu đến bệnh viện trường hợp không khẩn cấp, liên hệ với bộ phận bồi hoàn số 1300 727 193 trước khi nhập viện. Bạn sẽ cần phải cung cấp cho AGA chi tiết các thông tin về điều trị và nằm viện. Sau đó chúng tôi sẽ xác nhận bảo hiểm của bạn và giúp bạn thu xếp việc thanh toán cho bệnh viện.

Bệnh viện công
Nói chung, OVHC chi trả tổng chi phí lưu trú và điều trị của bạn tại bệnh viện công. Các bác sĩ của bạn sẽ được cung cấp bởi bệnh viện. Sau khi được xuất viện, quyền lợi của bạn sẽ được chuyển đến phòng khám ngoại trú, bởi một trong những bác sĩ chuyên khoa của mình hoặc bạn sẽ được giới thiệu đến bác sĩ gia đình tại địa phương.

Bệnh viện tư
Bạn có thể chọn để được điều trị tại một bệnh viện tư nhân. Thông qua mối quan hệ của chúng tôi với Peoplecare Health Limited chúng tôi có liên kết tại chỗ với hầu hết các bệnh viện tư nhân ở Úc. Những bệnh viện này đảm bảo rằng một kế hoạch thống nhất về lệ phí (bao gồm cả nội trú ăn ở, phòng mổ và đặc biệt chi phí phù hợp ăn nghỉ tại đơn vị) được tính bởi bệnh viện và trả bới Allianz Global Assistance trên danh nghĩa của một thành viên. Bạn có thể phải trả chi phí ngoài túi cho các chi phí bệnh viện tư nhân.
Có một số bệnh viện tư nhân mà không phải là bệnh viện Hiệp định. Trong những trường hợp này, chúng ta có thể không bao gồm toàn bộ chi phí nằm viện của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn gọi cho chúng tôi trước khi bạn đi vào bệnh viện chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một ước tính chi phí ngoài túi của bạn. Thành viên đã chọn một bệnh viện chưa liên kết có thể phải chịu các chi phí ngoài túi cho dịch vụ bệnh viện liên quan đến.

13. Thanh toán trực tiếp chi phí y tế là gì?
AGA hỗ trợ đặc biệt cho các thành viên để thanh toán trực tiếp các chi phí điều trị y tế tại bệnh viện. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần cung cấp thẻ hội viên OVHC hợp lệ của bạn – vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn mang theo thẻ hợp lệ của bạn với bạn mọi lúc.
Một số nhà cung cấp y tế có thể thu phí ‘khoảng cách’ tại thời điểm dịch vụ, nhưng phần còn lại của dự luật sẽ được đưa về chăm sóc bởi AGA. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải đưa ra yêu cầu. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhà cung cấp y tế trực tiếp thanh toán gần nhất của bạn trên trang web mục Tìm Bác sỹ của chúng tôi.
Xin lưu ý: Quyền lợi Thanh toán trực tiếp chỉ được áp dụng cho gói OVHC Visitor Plus, gói OVHC Budget không áp dụng.
14. Bảo hiểm của tôi sẽ bắt đầu và kết thúc khi nào?
Bảo hiểm của bạn bắt đầu vào ngày bạn đến Úc hoặc ngày visa được cấp và kết thúc vào ngày hết hạn thị thực của bạn, miễn là bạn tiếp tục trả góp thường xuyên phí bảo hiểm OVHC của bạn.
15. Bệnh có sẵn là gì?
Bệnh sẵn có là một căn bệnh, bệnh tật hoặc tình trạng các dấu hiệu hoặc triệu chứng trong đó (theo ý kiến của một học viên y tế của chúng tôi được chỉ định) tồn tại bất kỳ thời gian trong giai đoạn 6 tháng kết thúc vào ngày bắt đầu có liên quan (xác định theo với các quy tắc ở trên).
Trong việc hình thành ý kiến này, các học viên y tế phải cung cấp thông tin liên quan đến các căn bệnh, bệnh tật của những người được điều trị các căn bệnh, bệnh tật hay điều kiện.
Điều này bao gồm một căn bệnh, bệnh tật hoặc tình trạng đó đã có mặt, nhưng đã không được chẩn đoán bởi một học viên y tế tại thời điểm khi đến Úc hoặc ngày visa đủ điều kiện được cấp, là ngày sau đó.
16. Có khoảng thời gian chờ không?
Có một thời gian chờ đợi cho điều kiện tồn tại từ trước.
Bạn không thể yêu cầu bồi thường cho các chi phí phát sinh trong thời gian chờ đợi được áp dụng nếu chi phí phát sinh từ các sẵn có hoặc một điều kiện liên quan đến thai.
Thời gian chờ đợi được tính là 12 tháng (hoặc, đối với tâm thần, phục hồi hoặc chăm sóc giảm nhẹ, 2 tháng) bắt đầu từ:
Ngày bạn hoặc người phụ thuộc của bạn (nếu như trường hợp có thể được) đến Úc; hoặc là
Ngày visa đủ điều kiện của bạn đã được cấp,
Bất kì những ngày sau đó.
Nếu bạn đang chuyển sang Allianz Global Assistance từ một chính sách tương tự được cấp bởi công ty bảo hiểm khác, và không có một khoảng trống trong bảo hiểm của bạn hơn 30 ngày, chúng tôi sẽ tính thời gian bạn đã được bảo hiểm theo chính sách trước đó của bạn đối với bất kỳ thời gian chờ áp dụng bảo hiểm của bạn với chúng tôi – xem phần “những vấn đề quan trọng khác ‘trên trang 12 của tài liệu chính sách OVHC.
Nếu trước đó bạn đã có OVHC hoặc OSHC với chúng tôi và:
Bạn tự nguyện chấm dứt hợp đồng bảo hiểm và 30 ngày đã trôi qua kể từ khi mà bạn đã không giữ bảo hiểm y tế; hoặc là
Chính sách của bạn đã bị hủy bỏ hợp pháp của chúng tôi,
thời gian chờ đợi mới sẽ bắt đầu khi chính sách mới của bạn bắt đầu với chúng tôi sau thời gian đó.

01 bình luận

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI:

Copyright © 2016 Bản quyền thuộc về Annalink Corporation